webmaster by โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๑ บ้านวังหมื่น
  • 11_๒๑๐๗๑_4.jpg

    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • 329848885_491097076555354_6552747753789302455_n.jpg

    รับสมัครนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร